Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp thôi việc cho người cận hưu

05/10/2017

Bà Bùi Minh Châu- Ngô Quyền, TP. Hải Phòng hỏi: Công ty tôi có trường hợp một lao động 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng bảo hiểm đã trên 20 năm. Hiện tại người lao động viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động vì muốn được hưởng chế độ hưu trí sớm, vậy công ty chúng tôi có phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động và khoản 1, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung câu hỏi của Bà thì trường hợp người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu theo Điều 187 Bộ luật Lao động mà chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật (theo các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động) thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động và khoản 1, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.

Xem