Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lao động thời vụ

29/09/2017

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình - 9A/6C, khu phố Thống Nhất 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương hỏi: Công ty tôi thuê lao động bán hàng ngoài giờ làm 4 tiếng/ca, tiền công là 90.000 đồng/ca, thu nhập không ổn định vì họ rảnh ngày nào đăng ký làm ngày đó, tổng thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu để tham gia BHXH, BHYT, BHTN - 4.012.500 đồng. Như vậy công ty sẽ ký hợp đồng lao động gì để đúng quy định? khấu trừ các bảo hiểm bắt buộc như thế nào cho đúng?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:   

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động thì người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội,  không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Như vậy, trường hợp Công ty của Bà có nhu cầu thuê lao động làm việc với thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày được quy định trong pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của công ty thì công ty có thể thỏa thuận với người lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động. Quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc không trọn thời gian được thực hiện như đối với người lao động làm việc trọn thời gian.

 

Xem