Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

21/07/2017

Ngày 29/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1636/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, các đối tượng tham gia Cuộc thi bao gồm: các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, các cây viết không chuyên trong toàn quốc có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và phù hợp với Thể lệ này được tham gia dự thi. 

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Xem