Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giáo viên dạy văn hóa ở trường nghề có phải tham gia nghiên cứu khoa học?

02/08/2017

Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên - phường Tân Khánh, TP. Tân An, Long An hỏi: Tôi là giáo viên dạy môn văn hóa cho học sinh trung cấp nghề chưa tốt nghiệp THPT tại một trường cao đẳng nghề. Hiện nay, theo quy định của trường, ngoài việc giảng dạy đủ số giờ chuẩn theo quy định về định mức giờ chuẩn của nhà giáo giảng dạy môn văn hóa ở trường nghề (theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009) thì tôi còn phải dạy thêm 100 giờ nếu không tham gia nghiên cứu khoa học (hoặc đề tài nghiên cứu khoa học không đạt) theo quy định ở Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017.

Vậy việc giáo viên dạy văn hóa ở trường nghề ngoài việc dạy đủ giờ chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT có phải tham gia nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ LĐTBXH không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Chế độ làm việc của nhà giáo dạy các môn văn hóa phổ thông cho học sinh trung cấp nghề tại trường cao đẳng nghề được thực hiện như đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, thời gian thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục học viên, học sinh, sinh viên là 36 tuần và định mức giảng là 17 tiết/tuần theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Thời gian học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học là 04 tuần. Trường hợp nhà giáo sử dụng không hết thời gian để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học theo quy định thì việc quy đổi thời gian còn lại chuyển sang làm công tác giảng dạy hoặc làm nhiệm vụ khác thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017.

Xem