Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu

12/05/2017

Ông Nguyễn Đình Bình - Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh hỏi: Tại khoản 10, Điều 3 Nghị đinh số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định: Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Tôi là giáo viên nữ, sinh tháng 02/1963, dạy tiểu học đến tháng 02/2018 được nghỉ hưu. Vậy, tôi có thuộc đối tượng được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu không? Thông tư nào của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định này?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 10 Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định: “Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu”. Theo Điều 166, Điều 187 Bộ luật Lao động 2012, người lao động cao tuổi được hiểu là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu. Do vậy, trường hợp của bà không phải người lao động cao tuổi nên không thuộc đối tượng áp dụng của Khoản 10 Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

 

Xem