Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Số ngày nghỉ tết hưởng lương của công nhân 2017

08/05/2017

Chị Nguyễn Thị Ngần - Quế Võ, Bắc Ninh hỏi: Theo Bộ luật Lao động 2012 người lao động được nghỉ 5 ngày tết Nguyên đán hưởng nguyên lương. Vậy, Luật này áp dụng cho những đối tượng nào? công nhân trong khu công nghiệp có được nghỉ 5 ngày không? Tôi làm việc tại Công ty Vonmax Industrial Việt Nam khu công nghiệp Quế ở Võ, Bắc Ninh. Công ty cho người lao động được nghỉ tết nguyên đán 4 ngày hưởng lương, được giải thích Luật áp dụng cho công chức nhà nước nghỉ 5 ngày hưởng lương, còn công ty thứ 7 vẫn đi làm không giống như nhà nước nên chỉ được 4 ngày hưởng lương có đúng không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 2 Bộ luật Lao động 2012 quy định đối tượng áp dụng và khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương cho 5 ngày tết âm lịch. Do vậy, người lao động ở các khu công nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật lao động 2012 và được nghỉ, hưởng nguyên lương trong 5 ngày tết âm lịch. Việc công ty chỉ cho người lao động nghỉ hưởng lương 4 ngày tết âm lịch là sai so với quy định của pháp luật.

 

Xem