Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công ty đổi tên, có phải xin cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài?

15/02/2017

Nguyễn Ngọc Bá - Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hỏi: Tên cũ Công ty chúng tôi là Công ty cổ phần Everpia Việt Nam. Ngày 6/8/2015, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Everpia, các thông tin khác không thay đổi. Công ty tôi có khoảng 10 lao động người nước ngoài đang làm việc đã được cấp giấy phép lao động. Tôi xin hỏi, những người lao động nước ngoài này có cần phải làm lại Giấy phép lao động không? Nếu phải làm lại thì thủ tục như thế nào?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Công ty cổ phần Everpia Việt Nam đổi tên thành Công ty cổ phần Everpia dẫn đến thay đổi nội dung ghi trong giấy phép nên thuộc trường hợp phải cấp lại giấy phép lao động. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016.

Xem