Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giấy tờ chứng minh trình độ khi cấp lại giấy phép lao động

08/02/2017

Ông Nguyễn Ngọc Bá - TP. Hà Nội hỏi: Giám đốc sản xuất công ty tôi là người nước ngoài, đã làm việc được gần 10 năm, giấy phép lao động sắp hết hạn. Theo quy định, để cấp lại giấy phép thì phải chứng minh trình độ chuyên môn, tuy nhiên ông giám đốc đã làm mất bằng đại học. Vậy, trường hợp của giám đốc này, công ty tôi cần thực hiện những thủ tục gì?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì giấy phép đã được cấp và đang còn hiệu lực sẽ là giấy tờ chứng minh đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Vì vậy, đề nghị công ty ông thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này (khi văn bản có hiệu lực pháp luật).

Xem