Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thời hạn của giấy phép lao động

08/02/2017

Bà Nguyễn Phương Lan - TP. Hồ Chí Minh hỏi: Tôi xin hỏi, người lao động nước ngoài không được ký hợp đồng không xác định thời hạn có đúng không? Trường hợp giấy phép lao động được cấp lại đến lần thứ 3, thì hợp đồng lần thứ 3 vẫn là hợp đồng xác định thời hạn giống như trên giấy phép lao động có đúng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Bộ luật Lao động, thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm và nội dung của hợp đồng lao động phải phù hợp với nội dung của giấy phép. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có nghĩa là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đây không phải là hợp đồng dài hạn nên tùy vào trường hợp cụ thể thì nó vẫn phù hợp với nội dung của giấy phép lao động.

Xem