Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định về sử dụng giấy phép lao động đối với người nước ngoài

22/12/2016

Bà Nguyễn Thị Như Hồng - TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hỏi: Nếu hợp đồng lao động hết hạn trước giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có được dùng giấy phép lao động để xin việc ở nơi khác tại Việt Nam không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Lao động thì trường hợp hợp đồng lao động hết hạn thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực và người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép của người lao động và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do vậy, không được sử dụng giấy phép lao động này để xin việc ở doanh nghiệp khác.

Xem