Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giao kết hợp đồng lao động với người đủ tuổi về hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH

22/12/2016

Bà Thu Hương – Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh hỏi: Tôi đang làm việc tại 1 công ty liên doanh theo hình thức HĐLĐ không xác định thời hạn. Đến tháng 9/2015, tôi 55 tuổi, đủ nghỉ hưu. Do thời gian đóng BHXH mới được 15,5 năm nên tôi muốn tiếp tục làm việc đến 60 tuổi để đủ 20 năm đóng BHXH. Công ty vẫn có nhu cầu cho vị trí công việc tôi đang đảm nhận. Căn cứ các quy định tại Bộ luật Lao động 2012, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ, Công văn số 2756/LĐTBXH-LĐTL ngày 15/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo tôi hiểu, khi người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH thì công ty không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Do vậy, trường hợp người lao động chưa có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, nhưng đã đủ tuổi nghỉ hưu, mà đủ sức khỏe, có nguyện vọng tiếp tục làm việc để tiếp tục đóng BHXH bắt buộc, nhằm thỏa mãn cả 2 điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động và người sử dụng lao động có nhu cầu, thì người sử dụng lao động cần áp dụng quy định tại Điều 166 Bộ luật Lao động về người lao động cao tuổi, tiếp tục thực hiện HĐLĐ hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng hoặc giao kết HĐLĐ mới để người lao động tiếp tục làm việc và đóng BHXH cho tới khi có đủ 20 năm đóng BHXH. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ. Tôi xin hỏi, cách hiểu và vận dụng như trình bày ở trên có đúng không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo khoản 1, Điều 167 Bộ luật Lao động quy định: khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi (người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo Điều 187 Bộ luật Lao động) có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương II của Bộ luật này.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì khi tiếp tục lao động sau độ tuổi lao động tại Điều 187 Bộ luật Lao động, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định pháp luật về lao động đối với người cao tuổi. Hợp đồng với người lao động cao tuổi phải bảo đảm các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 166 và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 167 Bộ luật Lao động.

Đối chiếu với nội dung câu hỏi của bà Thu Hương thì trường hợp của Bà đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà người sử dụng lao động có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật đối với người lao động cao tuổi theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.

Xem