Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trường hợp lao động nước ngoài được miễn giấy phép?

02/12/2016

Ông Shirley Trần - Quận 7, TP. Hồ Chí Minh hỏi: Công ty của tôi nộp hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh. Lao động này là thành viên góp vốn và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không xác nhận hồ sơ và đề nghị công ty của tôi điều chỉnh văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng vị trí công việc từ Tổng Giám đốc thành thành viên góp vốn. Theo tôi, Sở yêu cầu như vậy là không hợp lý, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 172 Bộ luật Lao động thì công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Vì vậy, trường hợp ông Shirley Trần phản ánh, là thành viên góp vốn kiêm Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thì thuộc đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Xem