Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Điều trị tai nạn lao động, ai trả viện phí?

14/11/2016

Ông Lê Minh Tâm - Tỉnh Quảng Bình hỏi: Tôi xin hỏi, người bị tai nạn lao động trong trường hợp đặc thù nêu tại Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì có được người sử dụng lao động chi trả viện phí và tiền lương trong những ngày nghỉ để điều trị không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải chi trả tiền viện phí và tiền lương trong những ngày nghỉ do điều trị tai nạn lao động đối với những trường hợp người lao động bị tai nạn lao động được xác định tại Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế cho những trường hợp người lao động bị tai nạn, bệnh tật khác có liên quan đến lao động.

Xem