Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo

15/10/2016

Vận động tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

                - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Văn bản số 307/TB-VPCP ngày 28/9/2016 của Văn phòng Chính phủ); hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo (từ ngày 17/10/2016-18/11/2016); và để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức đợt vận động nhắn tin, đóng góp vì người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cụ thể như sau:

1.       Cơ quan tổ chức vận động ủng hộ, đóng góp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động.

2.       Tên đợt vận động: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

3.       Mục tiêu vận động: Vận động tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Mức huy động tối thiểu dự kiến đạt 5.000.000.000 đồng.

4.       Thời gian triển khai: Từ 00h00 ngày 15/10/2016 đến hết 24h00 ngày 30/11/2016.

5.       Phương án sử dụng đầu số và giá trị tin nhắn

-           Số dịch vụ nhắn tin: 1409

-           Giá trị ủng hộ tin nhắn: 15.000 đồng/tin nhắn

-           Nội dung cú pháp nhắn tin: VNN

-           Nội dung tin nhắn cảm ơn: “Cam on Quy vi da ung ho vi nguoi ngheo 15.000 dong. Dien thoai ho tro: 19001530. Website:1400.vn”

6.       Tổ chức truyền thông cho đợt vận động

-           Ngày 15/10/2016, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động đợt vận động tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ;

-           Phát động nhắn tin ủng hộ, đóng góp trên báo chí của ngành (từ ngày 15/10/2016 đến 30/11/2016). Phát sóng Trailer tuyên truyền về đợt vận động trên các kênh truyền hình quảng bá và đăng tải thông tin về đợt vận động trên các loại hình báo chí khác;

-           Đăng tải Thông tin về đợt vận động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các trangWebsite của các đơn vị.

-           Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng cuộc vận động.

7.       Quản lý, sử dụng số tiền thu được

a)       Số tiền tiếp nhận đóng góp của đợt vận động chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” trung ương. Cụ thể:

-           Đơn vị tiếp nhận kinh phí : Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

-           Số tài khoản: 3713.0.9054386

-           Mã quan hệ ngân sách: 9054386

-           Mở tại: Kho bạc nhà nước quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

b)      Việc sử dụng số tiền đóng góp của đợt vận động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Trưởng Ban Vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương xem xét, quyết định.

8.       Kết thúc đợt vận động: Tổ chức tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện đợt  vận động; cảm ơn các tổ chức, cá nhân trên các thông tin đại chúng đã đóng góp cho cuộc vận động; công bố mục đích, nội dung sử dụng kinh phí của đợt vận động vào ngày 31/12/2016.

Để đảm bảo cuộc vận động thiết thực, đạt hiệu quả cao, với trách nhiệm và tình cảm Vì người nghèo, Bộ tổ chức cuộc vận động sâu rộng đợt nhắn tin ủng hộ người nghèo trong toàn hệ thống ngành Lao động- Thương binh và Xã hội cả nước, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo đạt hiệu quả thiết thực./.

Xem