Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo Tuyển chuyên gia

03/11/2016

Thực hiện hoạt động: Xây dựng báo cáo phân tích hệ thống can thiệp bạo lực thể chất trẻ em trong gia đình, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc với nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:

- 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển trẻ em, phòng ngừa bạo lực (hoặc các lĩnh vực liên quan như kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc gia đình), giáo dục cộng đồng và/hoặc các mạng lưới hoạt động để phòng ngừa, giảm bạo lực và/hoặc cải thiện phúc lợi trẻ em liên quan đến bạo lực;

- Bằng sau Đại học (Thạc sỹ/ Tiến sỹ);

- Có kinh nghiệm về nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình, phân tích hệ thống can thiệp về các nội dung liên quan đến bạo lực;

- Tiếng Anh thành thạo (nói và viết);

2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)

“Xây dựng báo cáo phân tích hệ thống can thiệp bạo lực thể chất trẻ em trong gia đình” nhằm hiểu được những nỗ lực trong việc phòng ngừa và giải quyết bạo lực thể chất trẻ em trong gia đình và xây dựng các chương trình, kế hoạch can thiệp hiệu quả. 

3. Hồ sơ:

- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ

- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các ấn phẩm đã có.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian:  Từ ngày 4/11/2016 đến hết ngày 10/11/2015

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Địa chỉ: 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.    Điện thoại: 04. 3747 5627              

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Thanh Liên, DĐ: 0983476807 - email: phongbaovetreem@gmail.com

Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn mới được liên hệ.

Xem