Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân

26/10/2016

Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân

Tên bên mời : Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tên gói dịch vụ tư vấn:  Chuyên gia rà soát, tổng hợp và tóm tắt quy định về đối tượng, cơ chế xác định đối tượng trong hệ thông văn bản hiện hành và Chuyên gia phản biện, góp ý dự thảo báo cáo phương pháp tiếp cận và cơ chế xác định đối tượng của trợ giúp xã hội hiện hành cho trẻ em.

Tên dự án: Dự án “An sinh xã hội thân thiện với trẻ em”, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

    - Nguồn vốn: Hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

    - Hình thức : Lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân.

    - Thời gian phát hành điều khoản tham chiếu: từ ngày 28 tháng 10 năm 2015 đến ngày 08 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).

     - Địa điểm phát hành điều khoản tham chiếu: Phòng Chính sách Bảo trợ xã hội, Cục Bảo trợ xã hội. Địa chỉ: Phòng 402, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

     - Thời gian nộp hồ sơ tư vấn chậm nhất trước 16 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2016 tại Phòng Chính sách bảo trợ xã hội, Cục Bảo trợ xã hội. Địa chỉ: Phòng 402, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Email: vnm8p04@gmail.com. Tư vấn cá nhân có hồ sơ lý lịch khoa học đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia tuyển chọn.

Xem