Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường phúc lợi xã hội phát triển hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

30/09/2016

Sáng ngày 29/9/2016, tại Thủ đô Gia các ta, In-đô-nê-xi-a đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD) lần thứ 9 với chủ đề “Tăng cường phúc lợi xã hội phát triển hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”. Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đến từ 10 nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Các Vấn đề xã hội Cộng hòa In-đô-nê-xia nhấn mạnh phúc lợi và phát triển xã hội là vấn đề mang tính toàn cầu. Từ nhiều thập kỷ qua, phúc lợi và phát triển xã hội luôn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của ASEAN. Trong bối cảnh Cộng động ASEAN đã chính thức thành lập, phúc lợi xã hội và phát triển đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đặc biệt là trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Với chủ đề “Tăng cường phúc lợi xã hội phát triển hướng tới nằm thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi quan điểm về những vấn đề đang nổi lên và được quan tâm hơn cả trong khu vực hiện nay về phúc lợi xã hội và phát triển, vai trò của nó trong hợp tác khu vực, những ưu tiên và cơ chế cần thúc đẩy để tăng cường hợp tác khu vực. Các Bộ trưởng khuyến khích tăng cường hơn nữa vai trò điều phối, kết nối và thực hiện các lĩnh vực hoạt động có liên quan; khuyến khích một sáng kiến toàn diện hơn, có hệ thống nhằm duy trì, phát huy phúc lợi và hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt cho trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Qua đó, góp phần hỗ trợ các định hướng chiến lược mà ASEAN đã đề ra là lấy người dân làm trung tâm, hướng tới việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN vào năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với đó, trên cơ sở đề xuất của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD), các Bộ trưởng nhất trí thông qua Khuôn khổ Kế hoạch công tác chiến lược về phúc lợi xã hội và phát triển giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu chung là “tăng cường phúc lợi và thúc đẩy chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác trong ASEAN”. Bản Kế hoạch được đánh giá cao bởi sự hài hòa với mục tiêu định hướng và bám sát các dòng hành động của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) 2025.

Hội nghị cũng thảo luận và trao đổi quan điểm về việc thực hiện các văn kiện quan trọng vừa được các nhà Lãnh đạo Cấp cao thông qua như Tuyên bố Kuala Lumpur về Già hóa: Tăng cường quyền năng của Người cao tuổi trong ASEAN; Khuông khổ và Kế hoạch hành động khu vực về Tăng cường An sinh xã hội và Kế hoạch hành đông khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em. Theo đó, nhằm đảm tính hiệu quả, thống nhất trong thực hiện và tránh chồng chéo giữa các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, các Bộ trưởng nhất trí Hội nghị AMMSWD sẽ là Cơ quan đầu mối của khu vực trong việc điều phối, thúc đẩy và giám sát thực hiện với Cơ quan giúp việc là SOMSWD.

Trong khuôn khổ Hội nghị AMMSWD lần thứ 9 cũng diễn ra Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN+3 về phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD+3) lần thứ 5 nhằm thảo luận và thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa ASEAN với ba nước đối tác. Hội nghị ghi nhận rằng, các nước ASEAN hiện nay đều mong muốn sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế, các nước đối tác, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là những quốc gia có kinh nghiệm và có hệ thống phúc lợi tốt, vận hành hiệu quả nhằm rút ra các bài học lớn trong việc xây dựng và thực hiện chính sách liên quan, nhất là những vấn đề mà ASEAN đang phải đối mặt và sẽ trở thành những thách thức trong thời gian tới như già hoá, đảm bảo quyền của các đối tượng yếu thế như người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em.

Hội nghị AMMSWD lần thứ 9 và AMMSWD+3 lần thứ 5 kết thúc thành công với một bản Tuyên bố chung của các Bộ trưởng trong đó khẳng định cam kết thúc đẩy lồng ghép các vấn đề của người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi trong các luật, chính sách và các chương trình quốc gia. Đồng thời, ghi nhận vai trò quan trọng đưa ra các cải cách tài chính công và áp dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo để huy động các nguồn lực để mở rộng phạm vi bao phủ của an sinnh xã hội vì lợi ích của tất cả mọi người.

Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực và có nhiều ý kiến đóng góp tại Hội nghị quan trọng này. Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của các quan chức cấp cao của kênh phúc lợi xã hội và phát triển trong thúc đẩy hiện thực hoá những Tuyên bố đã được Lãnh đạo Cấp cao thông qua.

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội trong những năm vừa qua. Về an sinh xã hội, Việt Nam hướng tới bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, bình đẳng điều kiện tiếp cận về phúc lợi xã hội, đảm bảo nhu cầu cơ bản  về ăn, ở, đi lại, lao động, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh và nâng cao thể chất… ; từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo quyền, lợi ích và tiếp cận của các nhóm đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Mặc dù vậy, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong thời gian tới, đó là số lượng đối tượng người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lớn; tỷ lệ người già cao và tốc độ già hóa tăng nhanh; các rào cản trong tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đối với người già, người khuyết tật, trẻ em và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác vẫn còn tồn tại và không thể xóa bỏ trong một tương lai gần.

Do đó, Việt Nam đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực, đặc biệt là trao đổi thực hiện và so sánh luật pháp, chính sách giữa các quốc gia để xây dựng các tiêu chuẩn chung của ASEAN làm cơ sở thúc đẩy mục tiêu ở từng nước thành viên; thúc đẩy vận động nâng cao nhận thức và sự ủng của các nhà Lãnh đạo Cấp cao, các Bộ, ngành liên quan vì phúc lợi và hạnh phúc của người dân và hiện thực hóa mục tiêu đã được Liên Hợp quốc đưa ra là “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Xem