Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ

22/09/2016

Sáng ngày 22/9/2016, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ gồm: Báo Lao động – Xã hội, Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Cổng Thông tin điện tử Bộ và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông (Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em). Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Đào Hồng Lan và đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin, Đảng ủy Bộ và Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ đã báo cáo tóm tắt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tình hình hoạt động của từng đơn vị trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Với chức năng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ truyền thông thuộc Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ hiện đang cung cấp, xuất bản các báo, tạp chí in, báo điện tử cùng nhiều sản phẩm truyền thông khác như: Truyền hình Vì trẻ em, Đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em, Chương trình phát thanh 1 giờ Đường dây nóng… đáp ứng về cơ bản tôn chỉ, mục đích cung cấp thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách của Bộ, ngành, đồng thời phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Lãnh đạo Bộ, tạo được sự đồng thuận đối với doanh nghiệp, người dân và xã hội. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan báo chí, truyền thông cũng có một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong triển khai thực hiện như: lực lượng nhân sự còn hạn chế; năng lực, kiến thức chuyên sâu của phóng viên đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; chưa chủ động, kịp thời nắm bắt các chủ trương, định hướng về hoạt động chính trị cũng như chính sách của Ngành; công tác phối hợp với các đơn vị chuyên môn còn bất cập. Ngoài ra, với chức năng, nhiệm vụ khác với cơ quan báo chí, Cổng TTĐT hoạt động theo Luật Công nghệ thông tin, các cán bộ của Cổng TTĐT không được cấp Thẻ nhà báo, do đó, tại một số trường hợp tác nghiệp cụ thể, các cán bộ cũng gặp khó khăn trong việc thu thập, cung cấp thông tin. 

Thứ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cơ quan báo chí, truyền thông thời gian qua đồng thời cho rằng, đây là công việc mang tính xuyên suốt của Bộ, ngành trong việc truyền tải thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ cũng như việc trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, trong bối cảnh “bội thực” thông tin hiện nay, chúng ta cần xác định mục tiêu, định hướng hoạt động báo chí của Ngành nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích, phù hợp với xu hướng, lộ trình phát triển của báo chí hiện đại.

Ông Trịnh Minh Chí – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất, các cơ quan báo chí thuộc Bộ cần cử phóng viên bám sát, chuyên sâu theo từng mảng lĩnh vực của Ngành

Đánh giá về vai trò của báo, tạp chí và các cơ quan thông tin trong Ngành thời gian qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, hiện nay, các cơ quan báo chí của Ngành đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt, tiến bộ rõ rệt về công nghệ làm báo; chất lượng văn hóa, chính trị, nghiệp vụ, kỹ thuật từng bước được hoàn thiện; đội ngũ phóng viên tăng nhanh về số lượng, có bước phát triển về chất lượng, có đặc thù riêng; về cơ bản giữ vững được tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh nhanh, cơ bản kịp thời về chuyên môn, chỉ đạo của Bộ cũng như những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong chức năng quản lý của Bộ. Đồng thời thực hiện được chức năng là diễn đàn, tiếng nói của người lao động về các lĩnh vực chuyên ngành.

Ông Đỗ Chí Dũng – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phó Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, các cơ quan báo chí cần chú trọng một số điểm: thiếu tính nhạy bén về chính trị; Chưa thực sự làm tốt vai trò định hướng dư luận, xã hội về một số lĩnh vực của Ngành; Đôi khi để lọt thông tin một cách không chính thức, không trung thực, thiếu chính xác; Chưa chú trọng đến việc phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ, phát triển rộng. Nhìn chung, hoạt động báo chí của Ngành còn nhiều khó khăn, mức độ ảnh hưởng trong xã hội còn khiêm tốn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chụp ảnh lưu niệm cùng Tạp chí Lao động và Xã hội

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, xu hướng toàn cầu hóa thông tin đang tạo ra các cơ hội và thách thức đối với hoạt động báo chí, trong đó có báo chí của Ngành, để công tác truyền thông đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Bộ trưởng chỉ đạo: Khối các cơ quan báo chí, truyền thông cần quán triệt sâu sắc và đầy đủ hơn về tư tưởng cách mạng báo chí là vũ khí, phương tiện, công cụ đắc lực của Ngành nhằm góp phần phản ánh, định hướng tâm trạng, tư tưởng xã hội, hình thành dư luận xã hội lành mạnh; Phổ biến các chủ trương, chính sách đến với người lao động, nhân dân, tạo ra diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu điển hình thông qua đó cổ vũ, khuyến khích tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội; Các hoạt động xã hội, các hoạt động sau mặt báo cần chủ động lựa chọn, tạo ra ấn tượng, dấu ấn trong xã hội; Thông tin báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích, phản ánh đúng, đảm báo tính thời sự, lành mạnh, đúng nguyên tắc, bám sát thực tiễn và có tính thuyết phục; Phấn đấu là cầu nối giữa người lao động với cơ quan quản lý của Ngành và ngược lại, là các đơn vị thay mặt Bộ, cùng với Bộ tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Ngành; Là diễn đàn rộng rãi để người lao động tham gia phản biện xã hội, nâng cao chất lượng dân trí, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của những người công tác trong Ngành; Tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo và các cơ quan thông tin với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời tạo ra các sân chơi để phát huy tài năng, sức sáng tạo của phóng viên nhằm tìm ra những cây bút chủ lực, sắc sảo; Xây dựng từng cơ quan báo chí là tập thể đoàn kết, gắn bó và vững mạnh. 

Xem