Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyển tư vấn hỗ trợ khảo sát việc thực hiện một số quyền của trẻ khuyết tật

16/08/2016

Với việc phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em (CRC) của Liên Hợp Quốc năm 1990 và Công ước quốc tế về quyền của NKT, Việt Nam đã cam kết với thế giới về việc đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng. Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2016 bổ sung, sửa đổi cũng đã nêu rõ quyền của trẻ em và trách nhiệm của gia đình, xã hội và các cơ quan trong việc đảm bảo các quyền.

Tại Điều 7 của Công ước (CRC) nêu rõ:

1. Các quốc gia thành viên tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm cho trẻ em khuyết tật được hưởng trọn vẹn các quyền và tự do cơ bản của con người trên cơ sở bình đẳng với các trẻ em khác.

2. Trong mọi hành động liên quan tới trẻ em khuyết tật, lợi ích tốt nhất của trẻ phải được đặt lên hàng đầu.

3. Các quốc gia thành viên bảo đảm rằng trẻ em khuyết tật có quyền bày tỏ ý kiến một cách tự do về mọi vấn đề ảnh hưởng tới các em, ý kiến của trẻ em phải được cân nhắc thích đáng phù hợp với độ tuổi và sự trưởng thành của các em, trên cơ sở bình đẳng với các trẻ em khác, bảo đảm cung cấp cho các em sự trợ giúp phù hợp với lứa tuổi và với tình trạng khuyết tật để các em thực hiện quyền đó.

Theo quy định của Công ước, sau 2 năm kể từ ngày phê chuẩn và thực hiện, Việt Nam cần có báo cáo đánh giá về các biện pháp để bảo vệ trẻ khuyết tật tại cấp quốc gia. Bên cạnh đó, các tổ chức phi chính phủ trong nước và các tổ chức dân sự xã hội bao gồm cả các tổ chức của người khuyết tật được khuyến khích đệ trình báo cáo bóng cho Ủy ban quốc tế về quyền NKT.

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) là tổ chức xã hội của và vì người khuyết tật trên toàn quốc được thành lập năm 2011. Hoạt động của VFD giám sát việc thực hiện Luật NKT và Công ước quốc yế về quyền NKT và thực hiện các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để trẻ khuyết tật/ người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học văn hoá, học nghề và làm việc để tự lực trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình, hoà nhập bình đẳng vào xã hội; góp phần thực hiện các vấn đề về người khuyết tật, hướng tới "Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của trẻ khuyết tật/ người khuyết tật". VFD cùng với các tổ chức của người khuyết tật khác có kế hoạch xây dựng báo cáo giám sát độc lập/báo cáo bóng về việc thực thi Công ước.

Để báo cáo độc lập hoàn thiện, VFD có kế hoạch triển khai một khảo sát phạm vi hẹp về việc thực thi Công ước (CRPD) về một số quyền của trẻ KT tại Việt Nam (tập trung vào giáo dục hòa nhập, chăm sóc sức khỏe (trong đó có phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng) và bảo vệ trẻ em), do đó VFD cần tuyển tư vấn cho công việc này.

 1. Nội dung  công việc 

- Nghiên cứu các tài liệu (Các văn bản pháp quy, các chính sách chương trình hỗ -trợ trẻ em khuyết tật và các báo cáo liên quan)

- Xây dựng đề  cương và  bộ công cụ khảo sát,

- Tham gia hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát trên địa bàn 3 tỉnh : Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai và viết báo cáo khảo sát (3 ngày/tỉnh)

- Tổng hợp, phân tích dữ liệu và viết báo cáo

- Tổng cộng: 31 ngày làm việc
2. Đầu ra yêu cầu
Báo cáo phân tích đánh giá về việc thực hiện một số quyền của trẻ khuyết tật (cả ở cấp trung ương và địa phương) kèm theo các kiến nghị/đề xuất.  
3. Yêu cầu đối với tư vấn 
- Có bằng thạc sỹ luật/xã hội học trở lên
- Đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu xã hội học và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực khuyết tật sẽ là ưu thế
- Có kinh nghiệm quản lý nhóm nghiên cứu, khả năng thuyết trình với các đối tượng có liên quan
- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, đặc biệt với trẻ khuyết tật/người lớn khuyết tật và gia đình họ
- Có bằng chứng về khả năng viết báo cáo tốt

4. Thời gian dự kiến
- Trong cuối tháng 8 và tháng 9/2016

5. Phí tư vấn
- Phí tư vấn sẽ được trả dựa theo kinh nghiệm làm việc, mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi cùng thỏa thuận và thống nhất giữa Ban quản lý dự án và chuyên gia tư vấn  
6. Hồ sơ dự tuyển:

Các chuyên gia/nhóm chuyên gia tư vấn quan tâm có thể nộp hồ sơ dự tuyển.

Hồ sơ bao gồm: 

Thư thể hiện mong muốn tham gia công việc tư vấn  này;

Sơ yếu lý lịch và những bằng chứng về kinh nghiệm nghiên cứu/khảo sát đặc biệt liên quan đến trẻ em khuyết tật

Đề xuất các công việc và cách thức triển khai công tác tư vấn

Đề xuất mức phí

Hồ sơ xin gửi tới:

Hộp thư điện tử: vthdinh55@gmail.com; đt  0947 559 056

hoặc địa chỉ văn phòng: Liên hiệp hội Người khuyết tật , Tầng 5, 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội,  ĐT 0437349607 trước 17h00 ngày 20/8/2016.

Xem