Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyển chuyên gia biên dịch tài liệu

15/08/2016

Thực hiện kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp cần tuyển chuyên gia biên dịch Báo cáo đánh giá năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh

- Có kinh nghiệm biên dịch tiếng Anh, tiếng Việt các tài liệu nghiên cứu liên quan đến quyền trẻ em

- Có kinh nghiệm về tập huấn, nghiên cứu liên quan bảo vệ trẻ em

- Có hiểu biết sâu sắc về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em trẻ em trên môi trường mạng nói riêng

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế

- Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.

2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)

Biên dịch dự thảo Báo cáo đánh giá năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

3. Hồ sơ:

- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ

- Hồ sơ chuyên gia (CV) nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những nghiên cứu đã tham gia, các ấn phẩm đã có.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian:  Từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 18/8/2016

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Địa chỉ: 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.    Điện thoại: 04. 3747 6316               

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Xuân Hòa DĐ: 0913.532.559 - email: pkehoachtonghop@gmail.com

Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn vào danh sách phỏng vấn mới được liên hệ.

 

 

Xem