Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cộng đồng Văn hóa – Xã hội của ASEAN (ASCC) và sự tham gia của Việt Nam 2016

08/08/2016

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trở thành một Cộng đồng chung vào ngày 31/12/2015, trong đó, các nhà lãnh đạo cam kết củng cố vững mạnh Cộng đồng; phát huy những kết quả đạt được và làm sâu sắc tiến trình liên kết để hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm.

Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, với mục tiêu góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN “cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các hoạt động hợp tác hướng tới con người, xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội nhằm đạt được tình đoàn kết và thống nhất lâu bền giữa các quốc gia và người dân ASEAN thông qua việc tạo dựng một bản sắc chung và một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hoà thuận và rộng mở, nơi cuộc sống và phúc lợi của người dân được nâng cao”. Cộng đồng Văn hóa – Xã hội tập trung nhiều vào khía cạnh con người, vào những nội dung thiết thực với cuộc sống của toàn thể người dân trong khu vực. Việc đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN sẽ thúc đẩy sự gắn kết người dân giữa các quốc gia, khuyến khích người dân tham gia vào tiến trình xây dựng Cộng đồng; đồng thời bổ trợ tích cực cho việc xây dựng hai trụ cột còn lại.

Với dân số hiện nay khoảng 650 triệu người, trong đó hơn 300 triệu người tham gia lực lượng lao động và tổng sản lượng hàng năm được ước tính khoảng 2.000 tỷ USD, Cộng đồng ASEAN không chỉ chú trọng vào yếu tố thị trường chung, mà còn đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ nhau để trở thành khu vực phát triển đồng đều, hướng đến một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm.

Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025tiếp tục khẳng định “trọng tâm của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các hoạt động hợp tác hướng vào người dân, thân thiện với môi trường và hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững”với các đặc điểm, thành tố gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự cườngvà năng động. Việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 đang được tích cực triển khai bởi các cơ quan chuyên ngành thuộc Cộng đồng trong đó Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện, với sự hỗ trợ của Hội nghị các quan chức cấp cao (SOCA) và các cơ quan chuyên ngành.

Năm 2016 là năm Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN bắt đầu triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể đến năm 2025 và các Kế hoạch công tác chuyên ngành bao gồm phúc lợi xã hội và phát triển, lao động, môi trường, quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp, thanh niên, phát triển nông thôn và giảm nghèo, y tế, văn hóa, thông tin, giáo dục và thể thao. Đặc biệt trong năm nay, Cộng đồng tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực như: chuyển đổi từ việc làm không chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN; Tăng cường hợp tác Di sản văn hóa trong ASEAN;ASEAN cùng ứng phó trước thảm họa trong và ngoài khu vực; ASEAN và Đa dạng sinh học; tăng cường giáo dục cho trẻ em không đi học và tiếp tục nỗ lực thực hiện Kế hoạch tổng thể Truyền thông ASEAN. Theo đó, các cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng đang tích cực hoàn thiện các văn kiện, chương trình có liên quan để trình lên các Nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN xem xét, thông qua. Những ưu tiên của Cộng đồng năm nay được đánh giá là có ý nghĩa hết sức quan trọng hướng vào những đối tượng yếu thế trong xã hội, đúng theo tinh thần xây dựng một xã hội chăm sóc và chia sẻ của ASEAN.

Sự tham gia của Việt Nam

Việt Nam hưởng ứng các sáng kiến và nỗ lực chung của ASEAN thông qua việc tích cực thực hiện những ưu tiên trong lĩnh vực lao động, việc làm, thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư; lồng ghép giới và bảo vệ các quyền của phụ nữ; thúc đẩy và bảo vệ quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy sự tham gia kinh tế của người cao tuổi; diễn đàn trẻ em ASEAN nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em và thúc đẩy thực hiện các quyền trẻ em ...

Bên cạnh đó, Việt Nam đặc biệt chú trọng thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025, trong đó việc triển khait hực hiện “Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 01 năm 2016.

Đề án nhằm thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025 để đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội. Theo đó, Đề án đã đặt ra các mục tiêu cụ thể bao gồm: (1)Đến cuối năm 2016, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch hành động triển khai nội dung của Đề án; (2) Nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; và (3)Huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với vai trò là Cơ quan chủ trì Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam đã, đang và sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng triển khai thực hiện các giải pháp như rà soát, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch Tổng thể  của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong kế hoạch, chính sách, chương trình của Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thức hiện các mục tiêu; thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực và hoàn thiện hệ thống tổ chức cũng như

Lê Kim Dung

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Xem