Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức đóng BHXH trường hợp được cử đi học nước ngoài

03/08/2016

Bà Lê Lành – An Giang hỏi: Đơn vị của tôi có một cán bộ được cử đi học nước ngoài theo diện học bổng, được hưởng 40% lương. Xin hỏi, trường hợp của cán bộ này tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

Vấn đề này, Bộ Lao động – TBXH trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 85 và Khoản 1, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội; Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Việc làm; Khoản 1, Điều 2 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trường hợp bà Lành hỏi là cán bộ đang hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được cử đi học ở nước ngoài nhưng vẫn được hưởng tiền lương ở trong nước thì mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bằng 28% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó, người lao động đóng 9% và người sử dụng lao động đóng 19%. Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Xem