Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp thôi việc

05/07/2016

Trần Thị Ngọc Anh, quận Hà Đông, TP. Hà Nội hỏi: Tôi làm việc tại doanh nghiệp A từ tháng 6/2007 với quá trình ký hợp đồng như sau:

- Từ tháng 6/2007 đến ngày 31/3/2008 không ký hợp đồng lao động.
- Ký hợp đồng lao động lần 1 thời hạn 1 năm, từ ngày 1/4/2008 đến ngày 31/3/2009.
 - Ký hợp đồng lao động lần 2 thời hạn 1 năm, từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/3/2010.
- Ký hợp đồng lao động lần 3 thời hạn 1 năm, từ ngày 1/4/2010 đến ngày 31/3/2011.
- Ký hợp đồng lao động không thời hạn từ ngày 1/4/2012.
Trong quá trình làm việc, doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp cho tôi từ ngày 1/4/2010. Ngày 31/3/2016, tôi đơn phương nghỉ việc theo quy định. Vậy, tôi có được doanh nghiệp A trả tiền trợ cấp thôi việc không? Nếu được thì tính như thế nào?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động và Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên.
Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
Như vậy, trường hợp bà Trần Thị Ngọc Anh làm việc tại Công ty A theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đơn phương chấm dứt đúng pháp luật (báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày) thì Công ty A có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Anh theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động. Cách tính trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 và Điều 8 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xem