Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định về giờ làm việc đối với lao động nữ mang thai

01/07/2016

Ông Phan Văn Ngọc - Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng hỏi: ;Vợ tôi có thai 7 tháng, hiện làm việc tại Công ty TNHH trong Khu công nghiệp Hòa Khánh. Trước đây, vợ tôi đi làm 3 ca nhưng sau khi thai đủ 7 tháng, vợ tôi đi khám và gửi giấy cho công ty thì công ty bố trí cho vợ tôi đi làm ca 1 và ca 2, thay đổi nhau theo từng tuần. Tôi xin hỏi, Công ty bố trí thời gian làm việc cho vợ tôi như vậy có đúng luật không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 1, 2 Điều 155 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về việc bảo vệ thai sản đối với lao động nữ:

“1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 7, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương”.

Điều 105 Bộ luật Lao động 2012 quy định giờ làm việc ban đêm: “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc công ty bố trí vợ ông Ngọc làm việc theo ca 1 (từ 5h đến 13h) hoặc ca 2 (14h đến 9h) là không trái với quy định pháp luật hiện hành.
Xem