Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ trợ cấp thôi việc khi nghỉ hưu

28/06/2016

Bà Trần Thị Thanh - Vĩnh Long hỏi: Tôi làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ngày 1/3/2016 tôi nhận được Quyết định cho nghỉ việc do hết tuổi lao động (55 tuổi). Nhưng số năm đóng BHXH là 17 năm 6 tháng (chưa đủ 20 năm). Như vậy tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Nếu được thì chế độ như thế nào?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  trả lời như sau:
Nội dung câu hỏi về hưởng chế độ trợ cấp thôi việc đối với công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ việc do đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội nên không thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với Bộ Nội vụ để được trả lời công dân theo chức năng, nhiệm vụ.
Xem