Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xác định ngày nghỉ lễ đối với lao động nước ngoài thế nào?

23/06/2016

Bà Trần Hoa - TP. Hồ Chí Minh hỏi: Tôi xin hỏi, người Áo làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc của nước họ là ngày nào? Có thể được phép xác định là một ngày nghỉ bất kỳ không? Ngày nghỉ lễ hưởng lương của người Áo tại Việt Nam tổng cộng là 12 ngày/năm có đúng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
Khoản 2, Điều 115 Bộ luật Lao động quy định: “Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại Khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ”.         
Một quốc gia có 1 ngày Quốc khánh và có thể có nhiều ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Vì vậy, để thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 115 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động cần tìm hiểu về ngày Quốc khánh và Tết cổ truyền dân tộc của người lao động nước ngoài để quyết định cho người lao động là người nước ngoài nghỉ thêm 1 ngày Quốc khánh của nước họ và 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc (trong các ngày Tết cổ truyền dân tộc nước họ) ngoài những ngày nghỉ lễ, Tết đã quy định tại Khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động.
Xem