Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyển chuyên gia Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn về phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

12/06/2016

Thực hiện hoạt động Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn về phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc với nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:
- Có trình độ Đại học trở lên
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quyền trẻ em 5 năm trở lên
- Có kinh nghiệm về nghiên cứu liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
- Có hiểu biết về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế.
- Giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh và viết báo cáo bằng Tiếng Anh
2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)
Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn về phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng nhằm bồi dưỡng năng lực phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em.
3. Hồ sơ:
- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ
- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các ấn phẩm đã có.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian:  Từ ngày 10/6/2016 đến hết ngày 15/6/2016
Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Địa chỉ: 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.    Điện thoại: 04. 3747 8424               
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Thanh Liên, DĐ: 0983476807 - email: phongbaovetreem@gmail.com
Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn vào danh sách phỏng vấn mới được liên hệ.

Xem