Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Phạm Minh Huân dự Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 105

09/06/2016

Từ ngày 30-11/6/2016 tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với sự tham dự của 186 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên ILO. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân dẫn đầu đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng. Hội nghị năm nay tập trung thảo luận các vấn đề như: việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu; chuyển đổi việc làm hướng tới hòa bình, phát triển, đánh giá tuyên bố năm 2008 của ILO về công bằng xã hội hướng tới toàn cầu hóa công bằng; thông qua các sửa đổi của Công ước lao động hàng hải và phụ lục Công ước hồ sơ nhận dạng thuyền viên.

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Phạm Minh Huân nhấn mạnh tầm quan trọng cũng việc tham gia có hiệu quả trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với mỗi quốc gia nhằm phát triển kinh tế; tăng trưởng bền vững, góp phần đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, xóa bỏ đói nghèo. Điều này càng trở nên quan trọng khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới với việc ký kết Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Thứ trưởng bày tỏ Việt Nam ủng hộ sáng kiến về “chấm dứt đói nghèo- ILO và Chương trình nghị sự 2030” cũng như các sáng kiến thiên niên kỷ chuẩn bị chào đón 100 năm thành lập ILO, đặc biệt là những sáng kiến như Tương lai việc làm, sáng kiến về tiêu chuẩn lao động, phụ nữ và việc làm,v.v.
Chia sẻ tại Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định Việt Nam ngày càng tham gia tích cực vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với các cam kết mạnh mẽ về tiêu chuẩn lao động và dịch chuyển lao động. Trong bối cảnh đó, trên phương diện luật pháp và chính sách, Việt Nam đã và đang hoàn thiện pháp luật lao động với sự tham vấn tham vấn rộng rãi với các đối tác ba bên hướng tới tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; đảm bảo việc làm bền vững.
Thứ trưởng cũng nêu bật nhiều giải pháp mà Việt Nam đã thực hiện như tuyên truyền phổ biến pháp luật; đầu tư nguồn lực cho việc thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, bình đẳng giới; (iv) nâng cao chất lượng thanh tra lao động lao thông (v) tích cực tham gia vào các sáng kiến của khu vực (vi);  tiến hành cải cách quan hệ lao động ở cấp cơ sở (vii) hợp tác chặt chẽ với ILO trong việc thực hiện chương trình quốc gia về việc làm bền vững, dự án việc làm tốt hơn; triển khai các sáng kiến về việc làm trong tương lai của ILO…
Ngoài những thành tựu nêu trên, Trưởng Đoàn Việt Nam cũng chia sẻ một số thách thức Việt Nam phải đối mặt như chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động;  khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và người lao động….Vì vậy, Thứ trưởng khẳng định để đảm bảo việc làm bền vững, và tăng cường vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ngoài thúc đẩy tiêu chuẩn lao động và xã hội cao hơn, đảm bảo môi trường pháp lí, Việt Nam sẽ khuyến khích sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế.
Bên cạnh các phiên họp chính thức tại Đại hội đồng, đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng lao động châu Á-Thái Bình Dương, có các buổi tiếp xúc và làm việc Phó Tổng giám đốc ILO Deborah Greenfield; Giám đốc ILO khu vực Châu Á- Thái Bình Dương Tomoko Nishimoto; Chương trình Việc làm tốt hơn của ILO (Better Work) và  các Vụ, ban kỹ thuật của ILO; cũng như tiến hành gặp gỡ song phương, Thụy Sĩ, In-đô-nê-xia; một số đoàn ASEAN, Hoa Kỳ và Canada.
Hội nghị lao động quốc tế là cơ chế ra quyết định cao nhất của ILO. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự tham gia của các đoàn 3 bên đại diện của Chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động của tất cả 186 quốc gia thành viên. Những thảo luận và định hướng của Hội nghị là cơ sở quan trọng để các quốc gia thành viên tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện luật pháp/ chính sách quốc gia của minh phù hợp với  các tiêu chuẩn lao động quốc tế .
Xem