Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đóng BHXH của viên chức được cử đi công tác nước ngoài

13/05/2016

Chị Lương Thị Vân Anh - tỉnh Cao Bằng hỏi: Tôi là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cao Bằng. Từ tháng 12/2015 tôi được tỉnh cử sang trường Trung cấp nghề huyện Tịnh Tây, TP. Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tham gia giảng dạy theo thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây. Theo Quyết định cử đi công tác nước ngoài thì tôi được hưởng 40% lương, cộng phụ cấp chức vụ, thâm niên và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Theo Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH tôi vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Hệ số lương hiện tại của tôi là 3,33 trong đó hưởng 40% lương, mức bảo hiểm phải đóng là 32,5%. Nhưng hiện tại cơ quan tôi chỉ hỗ trợ đóng bảo hiểm theo 40% lương được hưởng, 60% còn lại thì phải tự đóng bằng tiền cá nhân. Tôi xin hỏi, cơ quan tôi giải quyết như vậy đúng hay sai?

Vấn đề này, Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định tại tiết đ, điểm 1, Mục a Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 và tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/20015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức đóng, phương thức đóng của người lao động, người sử dụng lao động được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo nội dung trình bày, bà Lương Thị Vân Anh là viên chức được cơ quan có quyết định cử đi công tác ở nước ngoài và được hưởng 40% tiền lương. Như vậy, bà Lương Thị Vân Anh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với bà Lương Thị Vân Anh là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Vì vậy, việc cơ quan chỉ đóng bảo hiểm xã hội 40% tiền lương đối với bà Lương Thị Vân Anh là không đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Xem