Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH

09/04/2016

Sáng 9/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ mới, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, Trưởng ngành với tỷ lệ tán thành cao. Theo đó, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Huỳnh Văn Tí (Đoàn Quốc hội tỉnh Bình Thuận), Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu. Theo đó, Quốc hội đồng ý phê chuẩn các thành viên Chính phủ mới sau:
 Với vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ:
- Ông Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TAND Tối cao;
- Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
- Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, .
Ba Phó Thủ tướng trên được bổ nhiệm thay thế cho các ông: Nguyễn Xuân Phúc (đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ), Vũ Văn Ninh (đã miễn nhiệm) và Hoàng Trung Hải (đã miễn nhiệm, hiện nhận trọng trách Bí thư Thành uỷ Hà Nội).
18 Bộ trưởng và các Trưởng ngành, gồm:

Tân Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung
1Ông Đào Ngọc Dung, sinh năm 1962, quê quán Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH thay cho bà Phạm Thị Hải Chuyền vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo Tờ trình của Thủ tướng.
2. Ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay ông Phùng Quang Thanh.
3. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Trần Đại Quang.
4. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay ông Nguyễn Thái Bình.
5. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thay ông Hà Hùng Cường.
6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, thay ông Bùi Quang Vinh.
7. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, thay ông Vũ Huy Hoàng.
8. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thay ông Trịnh Đình Dũng.
9. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, thay ông Nguyễn Minh Quang.
10. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông, thay ông Nguyễn Bắc Son.
11. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, thay ông Hoàng Tuấn Anh.
12. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, thay ông Nguyễn Quân.
13. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, thay ông Phạm Vũ Luận.
14. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, thay ông Giàng Seo Phử.
15. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải thay ông Đinh La Thăng.
16. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Nguyễn Văn Nên.
17. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Huỳnh Phong Tranh.
18. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay ông Nguyễn Văn Bình.


 
Xem