Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lạng Sơn: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2010 - 2015

01/06/2015

Vừa qua, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2010 - 2015. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Sở LĐTB&XH; đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong Cụm Thi đua khối Văn hóa - Xã hội của tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành LĐTB&XH tỉnh.

Giai đoạn 2010 - 2015, Sở LĐTB&XH thường xuyên tổ chức phổ biến quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, ban hành kế hoạch và phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của ngành. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước. Đồng thời, luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Kết quả thi đua giai đoạn 2010 - 2015, nhiều tập thể, cá nhân ngành LĐTB&XH đã được Bộ LĐTB&XH, UBND tỉnh tặng Bằng khen, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị.
Nhân dịp này, Bộ LĐTB&XH cũng đã Quyết định tặng Bằng khen cho 08   tập thể và 07 cá nhân; Giám đốc Sở LĐTB&XH quyết định tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 36 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.
Phát huy những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, lãnh đạo Sở LĐTB&XH đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành LĐTB&XH, trong đó tập trung phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tạo việc làm mới cho trên 6,5 đến 7 vạn lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo là trên 55%, bình quân mỗi năm tăng 2% trở lên; Bảo đảm 98,5% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, 100% xã, phương làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo vệ, chăm sóc;.../.
Xem