Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ngành LĐ - TBXH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

01/06/2015

Trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, ngày 27 tháng 4 năm 2015, Sở Lao động - TBXH tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị là một trong các sự kiện tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt trong năm 2015, chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2015), Chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, Đại hội thi đua ngành LĐ- TB&XH toàn quốc lần thứ IV và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Trong 5 năm giai đoạn 2010-2015, công tác Lao động, người có công và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về việc làm, đào tạo nghề, tạo thu nhập nâng cao đời sống; chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và giải quyết tồn đọng chiến tranh; giảm nghèo bền vững gắn với phát triển; ngăn chặn và đẩy lùi phòng chống các tai, tệ nạn xã hội... Sự phát triển của ngành LĐ - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngành LĐ - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội là sự tham gia của toàn xã hội, thực hiện phương châm là vừa toàn diện, vừa có trọng tâm trọng điểm, kết hợp tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương, chính sách với xây dựng điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trên từng lĩnh vực thu hút toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành hưởng ứng tham gia. Kết quả công tác Lao động Người có công và Xã hội trong 5 năm (2010-2015) đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình đổi mới và phát triển để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngành LĐ- TBXH tỉnh đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, trước tiên phải kể đến những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua lao động giỏi; phong trào thi đua “xoá nhà dột nát cho hộ nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa’’; phong trào đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà; Xây dựng cơ quan văn hoá …ấp huyện

Hội nghị đã thảo luận thông qua mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến, khẳng định những thành công và kinh nghiệm phong phú trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 sẽ là bài học quý báu giúp cho mỗi địa phương, đơn vị để tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, có hiệu quả và chất lượng trong toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm tới.
Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng – TUV- Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, Giám đốc Sở đã phát động toàn thể các đơn vị, cán bộ trong ngành tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra kiểm tra và cải cách hành chính; ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội thi đua tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành LĐ - TB&XH (28/8/1945-28/8/2015).
Hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp LĐ - TB&XH cho 119 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên có nhiều cống hiến cho ngành LĐ - TB&XH, trao 24 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH cho 07 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao 37 Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.
 
Xem