Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau lần thứ IV (2010 – 2015) (12/06/2015)

15/06/2015

Sáng ngày 12/6/2015 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành LĐTBXH tỉnh Cà Mau lần thứ IV (2010 – 2015). Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Hoàng Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTBXH, các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau, cùng toàn thể công chức khối Văn phòng Sở tham dự Hội nghị.

Hội nghị báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thương của Ngành trong 05 năm 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2015 - 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự điều hành của Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở và cùng với sự nổ lực phấn đấu của công chức, viên chức trong toàn ngành, nhiều phong trào thi đua được tổ chức phát động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, cụ thể: Giải quyết việc làm cho 149.427 lao động (trong đó: giải quyết việc làm trong tỉnh 62.717 lao động, ngoài tỉnh 86.544 và xuất khẩu lao động: 166 lao động). Tổ chức thành công phiên giao dịch việc làm, kết quả có trên 100 đơn vị tham gia và có khoảng 9.000 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm. Đào tạo dạy nghề cho 128.729 lao động, trong đó, đào tạo theo Quyết định 1956 là 46.398 lao động. Công tác vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 73 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa gần 4.000 căn nhà cho người có công (trong đó: thực hiện theo Quyết định số 22 là 1.200 căn). Công tác giảm nghèo đạt 1,59%.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Võ Hoàng Hiệp đã biểu dương và ghi nhận sự cố gắng của ngành LĐTBXH trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị ngành cần tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ  công chức, viên chức đáp ứng theo yêu cầu mới. Phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khẩu hiệu “ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đoàn kết – kỷ cương – chất lượng – tiến độ - hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm”.

Qua đó đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành xuất sắc, qua các phong trào thi đua góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2010 – 2015. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 53 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2010 – 2015.
Xem