Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị điển hình tiên tiến Thanh tra Bộ LĐTBXH

01/06/2015

Ngày 15/5, Thanh tra Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Ngành LĐTBXH. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Huỳnh Văn Tí tới dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự có Phó vụ trưởng vụ III Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng, Chủ tịch Công đoàn bộ Đào Ngọc Thịnh, cùng các lãnh đạo các Cục vụ viện thuộc bộ và tập thể Thanh tra, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra 5 năm qua.

Hội nghị là sự kiện quan trọng được Thanh tra Bộ tổ chức nhằm: (1) Đánh giá kết quả của phong trào thi đua từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2010 củaThanh tra Bộ (giai đoạn 2010-2014), chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm tiếp theo; (2) Biểu dương những thành tựu chung của đơn vị, của các cá nhân, tập thể; (3) Đúc rút các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
 
Văn nghệ chào mừng hội nghị.
Theo báo cáo về công tác thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Bộ thì trong 5 năm (2010-2014), Thanh tra bộ tiếp 6.720 lượt công dân, xử lý 22.359 đơn thư và giải quyết 60 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ. Thực hiện cơ chế một cửa trong xử lý đơn, thư, bộ phận một cửa Thanh tra đã tiếp nhận 34.848 đơn,thư; toàn bộ đơn, thư đều xử lý kịp thời, chuyển đến các đơn vị thuộc Bộ giải quyết theo chức năng. “Việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng kịp thời, đúng pháp luật và dứt điểm, không có vụ việc kéo dài”- báo cáo nhấn mạnh.


Phó vụ trưởng vụ III Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng phát biểu tại hội nghị.Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã tổ chức thực hiện tốt luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan, đặc biệt chú trọng đến 6 biện pháp phòng ngừa tham nhũng: công khai, minh bạch trong hoạt động; cải cách hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện quy tắc ứng xử của các cán bộ, công chức; chuyển đổi vị trí công tác; kiểm tra, giám sát nội bộ.
Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong giai đoạn tới, Thanh tra bộ phấn đấu tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp điều hành trong hoạt động thanh tra; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ vững về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm hiện đại hóa quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác của ngành.


Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
giai đoạn 2010 - 2015.

Nhân dịp này, Thanh tra Bộ phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể đơn vị quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015 và tiến hành giới thiệu cán bộ đi dự Hội nghị đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước của Bộ, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.
Xem