Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cuộc họp Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) lần thứ 8

30/09/2015

Từ ngày 29-30/9/2015, tại Thủ đô Ma-ni-la, Phi-líp-pin đã diễn ra Cuộc họp Nhóm công tác SLOM-WG lần thứ 8. Tham dự cuộc họp có đại diện 10 nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Cuộc họp SLOM-WG là sự kiện được tổ chức mỗi năm 1 lần nhằm kiểm điểm lại tình hình thực hiện các hoạt động chính của Nhóm công tác. Ngoài ra, tại cuộc họp cũng diễn ra phiên họp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhằm điểm lại tình hình hợp tác giữa các nước ASEAN với Tổ chức ILO.

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện các kế hoạch công tác của Nhóm giai đoạn 2010-2015, do đó cuộc họp năm nay không chỉ đánh giá lại hoạt động của riêng năm 2015 mà còn là dịp để các nước thống nhất về các đề xuất hợp tác cho giai đoạn 2016-2020. Dựa trên nội dung đề xuất cho giai đoạn 2016-2020 đã được xây dựng tại Cuộc họp xây dựng kế hoạch tại Chiềng Mai, Thái Lan (tháng 3/2015) cũng như nội dung bổ sung của các nước thành viên, cuộc họp đã thống nhất với bản kế hoạch công tác. Theo đó, Việt Nam sẽ là quốc gia điều phối/phối hợp thực hiện 03 đề xuất liên quan tới phát triển thị trường lao động, quan hệ lao động và nghiên cứu khu vực về duy trì các cơ chế tài chính cho bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu trợ cấp. Đối với các lĩnh vực liên quan tới giáo dục, thanh niên, phúc lợi xã hội và phát triển, nông nghiệp và giảm nghèo trong bản kế hoạch công tác, cuộc họp đã thống nhất sẽ tham vấn các cơ quan liên quan trong ASEAN nhằm đảm bảo việc thực hiện một cách hiệu quả.
Một nội dung quan trọng của cuộc họp đó là phiên họp kín và phiên họp mở về hợp tác với Tổ chức ILO vì đây là đối tác hợp tác lâu năm của ASEAN trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lao động. Nội dung được quan tâm đặc biệt trong phiên họp kín đó là các nước thành viên thảo luận khả năng có hay không việc rà soát và sửa đổi Biên bản hợp tác giữa các nước thành viên và Tổ chức ILO. Một số nước cho rằng không nhất thiết phải sửa đổi nội dung hợp tác để đảm bảo tính linh hoạt, không nên bó buộc vào các nội dung nhất định trong khi một số nước cho rằng cần phải sửa đổi để phù hợp với tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh các nước thành viên đã hoàn thiện kế hoạch công tác giai đoạn tới. Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất, cuộc họp nhất trí cần tham vấn ý kiến nội bộ trong nước về vấn đề này.
Liên quan tới phiên họp mở với Tổ chức ILO, đại diện ILO đã thông tin về khuôn khổ hợp tác của ILO giai đoạn 2016-2020 trong đó có nhiều nội dung đồng nhất với kế hoạch công tác của SLOM-WG 2016-2020. Đây là một tín hiệu đáng mừng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa ASEAN và ILO trong tương lai. Ngoài ra, đại diện ILO cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng trong việc hỗ trợ ASEAN triển khai các hoạt động giai đoạn 2016-2020 liên quan tới phát triển và công nhận kỹ năng nghề, thúc đẩy việc làm bền vững trong kinh tế nông thôn và các dịch vụ việc làm trong ASEAN; đồng thời bày tỏ mối quan tâm về nguyên tắc trong việc sẽ hỗ trợ hoạt động liên quan tới thông tin thị trường lao động (do Việt Nam đề xuất). Đối với các nội dung khác của Kế hoạch công tác SLOM-WG, Tổ chức ILO sẽ xem xét và có phản hồi chính thức về việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện.
Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nội dung của cuộc họp, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các quốc gia có liên quan trong việc triển khai các hoạt động được đề xuất trong giai đoạn tới.
 
Xem