Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả Cuộc họp đặc biệt Nhóm soạn thảo văn kiện thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW-DT)

30/10/2015

Trong hai ngày 28-29/10/2015, tại Thủ đô Kuala-Lumpua, Ma-lai-xia đã diễn ra Cuộc họp đặc biệt Nhóm soạn thảo văn kiện ACMW-DT. Cho tới nay, 85% nội dung văn kiện đã hoàn thiện, 15% nội dung vẫn chưa được giải quyết, do còn có ý kiến khác nhau giữa các nước như phạm vi đối tượng, tính ràng buộc của văn kiện . . .Mục tiêu cao nhất của cuộc họp đặc biệt năm nay nhằm hoàn thiện 15% nội dung còn lại của văn kiện.

Tại cuộc họp hầu hết các nước thành viên trong đó có Việt Nam đều thể hiện nỗ lực cao nhất nhằm đạt được sự đồng thuận ở các nội dung còn tồn đọng. Tuy nhiên, do tồn tại sự khác biệt lớn về trách nhiệm giữa nước phái cử và tiếp nhận lao động nên cuộc họp không có thêm được bước tiến nào trong quá trình đàm phán. Do đó, cuộc họp thống nhất các nội dung đàm phán còn lại sẽ được giải quyết ở cấp cao hơn như Hội nghị SLOM và Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM).
Tiếp theo cuộc họp đặc biệt trên, Cuộc họp Ủy ban ACMW lần thứ 8 đã được tổ chức nhằm rà soát việc thực hiện các hoạt động thuộc Kế hoạch công tác của Ủy ban giai đoạn 2010-2015 cũng như thảo luận xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020. Ngoài nội dung cập nhật về các hoạt động giai đoạn 2010-2015 do các nước điều phối thực hiện, hoạt động đáng chú ý của Ủy ban trong giai đoạn này hiện chưa được thực hiện đó là xuất bản ấn phẩm liên quan tới tài liệu định hướng cho người lao động đi làm việc tại nước ngoài do Quỹ EU-Readi Fund tài trợ. Các nước thành viên đều cho rằng đây là hoạt động rất cần thiết giúp các nước có thể xây dựng bộ tài liệu định hướng hiệu quả hơn cho người lao động. Theo thống nhất, Ban thư ký ASEAN sẽ đóng vai trò đầu mối trong việc thu thập và xuất bản. Để làm được điều này, 1 cuộc họp kỹ thuật sẽ được tổ chức để bàn cụ thể về cách thức thực hiện vào tháng 3/2016. Ngoài ra, cuộc họp cũng dành thời gian trao đổi việc xây dựng kế hoạch công tác của Ủy ban ACMW giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở nguyên tắc và không đưa ra nội dung hợp tác nào cụ thể. Cuộc họp đề xuất tổ chức cuộc 01 họp xây dựng kế hoạch vào tháng 3/2015.
Bên cạnh phiên họp kín, phiên họp mở với hai đối tác bao gồm Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) đã được diễn ra nhằm thông tin về các kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai tổ chức này với các nước thành viên ASEAN trong thời gian vừa qua cũng như thông tin về các ưu tiên hợp tác của hai tổ chức trong giai đoạn tới. Theo đó, thông qua Dự án Tam giác, Tổ chức ILO đã hỗ trợ các nước thành viên, đặc biệt là các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam trong việc xây dựng năng lực về di cư lao động và hỗ trợ thúc đẩy quá trình công nhận kỹ năng nghề cho các nước. Ngoài ra, đại diện Tổ chức UN Women cũng đã chia sẻ thông tin liên quan tới vấn đề giới trong việc làm, giới trong lao động di cư, những cơ hội cũng như thách thức đối với nữ lao động di cư khi Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập.
 
 
Xem