Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

“Lắng nghe trẻ em nói” để hoạch định và thực hiện tốt hơn các chính sách

01/07/2015

Tính đến cuối năm 2014, cả nước có khoản trên 26 triệu trẻ em, trong đó có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng trên 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, tai nạn, thương tích…)

Trẻ em sẽ là chủ nhân của đất nước trong tương lai. Để các em có điều kiện phát triển về thể chất và tinh thần, hướng tới hoàn thiện về nhân cách ở tuổi trưởng thành, các em rất cần được sự chăm sóc của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và toàn xã hội ngay từ ngày hôm nay. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm dành mọi nguồn lực cho trẻ em theo quan điểm dành mọi nguồn lực cho trẻ. Nhiều giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực, rủi ro của khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đến trẻ em. Các chính sách chương trình dành cho trẻ em vẫn được duy trì thực hiện tốt như: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; tiêm chủng, mở rộng; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS; phẫm thuật tim cho trẻ em nghèo; phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục; hỗ trợ điều kiện vui chơi, giải trí của trẻ em vùng khó khăn; xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em,.vv…
Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em cách đây 25 năm. Theo đó, bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em trong Công ước (gồm: Quyền sống còn, quyền phát triển, quyền được bảo vệ và quyền tham gia của trẻ em) đã và đang được quan tâm thực hiện.
Tuy nhiên, trong xã hội chúng ta hiện nay, nhận thức về các quyền tham gia của trẻ em còn hạn chế so với các nhóm quyền khác. Việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong gia đình, trong nhà trường trong xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Trẻ em chưa thực sự được tham gia đẩy đủ vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, kế hoạch về trẻ em.
Tháng hành động về trẻ em được tổ chức hàng năm là dịp chúng ta nhìn lại những gì đã làm cho trẻ em, trên cơ sở đó cùng việc lắng nghe tiếng nói của trẻ em để có giải pháp tốt hơn trong hoạch định chính sách cũng như trong tổ chức thực hiện. Đây cũng là dịp nhắc nhở các cấp chính quyền, các bậc phụ huynh các tổ chức chính trị - xã hội phải dành sự quan tâm, có trách nhiệm nhiều hơn đối với trẻ em, cũng là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định cam kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện quyền trẻ em ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả với quốc tế.
Năm nay, Tháng hành động vì trẻ em được lựa chọn với chủ để “Lắng nghe trẻ em nói” nhằm phát động toàn xã hội tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em đặc biệt là tạo điều kiện để trẻ được tham gia đầy đủ vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách; qua đó các cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình cần lắng nghe xem xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em trên cơ sở tôn trọng tiếng nói của trẻ em. Đây cũng chính là hành động thiết thực để thực hiện quy định tại Điều 37 của Hiến pháp năm 2013 “ Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục được tham gia vào các vấn đề về trẻ em”.
Nhân sự kiện quan trọng này, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các tổ chức quốc tế, Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và các tập thể, cá nhân trong nhiều năm qua đã tích cực ủng hộ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những sự ủng hộ đó và cam kết thực hiện có hiệu quả nhất các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam.
Chúc sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của chúng ta ngày càng có nhiều tiến bộ! Chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước có một mùa hè an toàn, vui tươi, khỏe mạnh, nhiều ý nghĩa.

(Lược trích bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền tại Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2015)
Xem