Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam triển khai công tác năm 2016

02/02/2016

Chiều ngày 1/2/2016, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng Đàm – Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, các thành viên của Ủy Ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Theo báo cáo, trong năm 2015, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua của UBQG. Thứ trưởng cho rằng cần thúc đẩy công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, người dân và cả những chị em phụ nữ nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với vấn đề bình đẳng giới đồng thời cải thiện tỷ lệ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp của cán bộ nữ. Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng, còn nhiều hạn chế trong chính sách liên quan đến phụ nữ, lao động nữ và bình đẳng giới rất cần được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất vào thời điểm thích hợp, để thúc đẩy phụ nữ được tham gia bình đẳng trong mọi hoạt động đời sống xã hội, học tập, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch… đồng thời cần tập trung lồng ghép giới trong các mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới như công tác giảm nghèo, dạy nghề cho phụ nữ, phụ nữ các dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống cho phụ nữ. 
Năm 2015, Ủy ban đã chủ trì và phối hợp với một số cơ quan chức năng triển khai nhiều hoạt động cụ thể như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về bình đẳng giới; hội thảo các giải pháp tuyên truyền về vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế… Ngoài việc cung cấp kiến thức chuyên môn, các đại biểu đã dành sự quan tâm chia sẻ, trao đổi khó khăn, vướng mắc và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới ở đơn vị, địa phương.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, những hoạt động trong năm 2015 vẫn còn một số hạn chế và khó khăn như: Công tác kiểm tra của UBQG và của các Bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tham mưu của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ với lãnh đạo cấp ủy và chính quyền ở một số nơi còn hạn chế dẫn đến hoạt động còn khá hình thức; chế độ thông tin báo cáo của các Ban VSTBPN với UBQG còn chậm, gây khó khăn trong việc tổng hợp và nắm bắt thông tin để có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn.
Trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ của UBQG tập trung tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử vào các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra của UBQG, của các thành viên UBQG và Ban VSTBPN các cấp, các ngành…
Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên UBQG đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo báo cáo, đồng thời đề xuất thêm những hoạt động cần tập trung thúc đẩy như công tác rà soát các văn bản pháp luật và các văn bản dưới luật…, công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước để ban hành những văn bản hướng dẫn, hỗ trợ cho phụ nữ trong quá trình hội nhập sâu và rộng trong giai đoạn tới. Nâng cao nhận thức về phụ nữ tham chính cho các cấp chính quyền và nhân dân; tập trung công tác kiểm tra tại các tỉnh, đồng thời cần có cách thức để thông báo tình hình thực hiện của các tỉnh trong công tác bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các thành viên cũng ghi nhận những hỗ trợ từ phía các tổ chức quốc tế, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong công tác thể chế hóa những quyền và lợi ích của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam…

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho rằng những ý kiến tham gia của các đại biểu rất đầy đủ bổ sung cho Báo cáo tập trung vào 4 vấn đề chính:   Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử vào các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tăng cường tham mưu, giới thiệu nhân sự trong các cơ quan, đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền; Xây dựng và hình thành đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách. Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện công tác hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các cấp để có biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất để giải quyết.
Xem