Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Những khoản bổ sung nào phải tính đóng BHXH?

12/01/2016

Ông Vũ Hải Anh đang làm việc tại Phòng Nhân sự của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Hiện nay cơ cấu tiền lương của Công ty trả cho người lao động gồm: Lương cơ bản (để trích nộp BHXH, BHYT, BHTN) cộng phụ cấp chuyên cần và phụ cấp nguy hiểm. Hiện tại công ty ông đang đóng BHXH bắt buộc cho người lao động theo mức lương cơ bản. Ông Hải Anh hỏi, theo Luật BHXH 2014 thì từ ngày 1/1/2016 tiền lương tháng đóng BHXH của doanh nghiệp là mức lương cơ bản cộng phụ cấp chuyên cần và phụ cấp nguy hiểm hay đến 1/1/2018 mới gồm tất cả các khoản nêu trên?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 94 Luật BHXH năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) thì đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động (Mức lương chính và tiền công ghi tại nội dung 8 Mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH năm 2014; Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH được quy định như sau:

- Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017 là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.
- Từ ngày 1/1/2018 trở đi là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động thì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh;
- Phụ cấp lương;
- Các khoản bổ sung khác.
Đối chiếu với quy định nêu trên thì phụ cấp chuyên cần là khoản bổ sung khác, phụ cấp nguy hiểm là khoản phụ cấp lương để làm căn cứ đóng BHXH.
 
Xem