Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

24/12/2015

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ LĐTB&XH thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (trong tháng 12/2015, tháng 1 và 2/2016) là người lao động có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh/thành phố sau: Bắc Giang, Vĩnh phúc, Hà Nội, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Nam, Trà Vinh, Tây Ninh, Kon Tum.
Thời gian tiếp nhận đăng ký tại từng địa phương: từ ngày 22/12/2015.
Thông tin chi tiết về chương trình, đề nghị người lao động xem trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn
Xem