Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

06/10/2015

Đơn vị tôi có người lao động ký hợp đồng dài hạn đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng tham gia BHXH được 18 năm và BHTN được 6 năm. Vậy, khi nghỉ hưu người lao động trên có được hưởng BHTN không, có được tham gia BHXH tự nguyện để đủ năm hưởng lương hưu không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Tiết d, Khoản 3, Điều 53 Luật Việc làm quy định: “Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp hưởng lương hưu hàng tháng”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì khi nghỉ hưu người lao động không được hưởng BHTN.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 70 Luật BHXH hiện hành thì trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm thì được đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu. Như vậy, trường hợp ông Tiến hỏi được tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ số năm để hưởng lương hưu.

Xem