Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị giới thiệu, triển khai Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

24/11/2015

Hội nghị giới thiệu, triển khai Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giới thiệu, triển khai Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Cụ thể như sau:
1. Miền Bắc:
- Thời gian: ½ ngày từ 8h00’ngày 27/11/2015.
  - Địa điểm: Hội trường tầng 7, Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động (số 99, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 2. Miền Trung:
- Thời gian: ½ ngày, bắt đầu lúc 8h00' ngày 07/12/2015 (thứ hai).
- Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (số 02, Ông Bích Khiêm, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
 3. Miền Nam:
- Thời gian: ½ ngày, bắt đầu lúc 8h00' ngày 08/12/2015 (thứ ba).
- Địa điểm: Nhà khách Người có công (số 168, Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tới tham dự Hội nghị.
Đề nghị đại biểu khẳng định sự tham dự với Ban tổ chức trước ngày 25/11/2015 đối với  Hội nghị tại miền Bắc và  trước ngày 01/12/2015 đối với Hội nghị tại miền Trung, miền Nam (Đại biểu tham dự Hội nghị gửi lại Ban tổ chức bản sao Giấy đi đường/Công văn cử đi công tác để xác nhận danh sách đại biểu). Thông tin chi tiết liên hệ:
Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 Điện thoại: 04.38269545/0972197086 (Đ/c Minh).
Xem