Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

13/09/2023

 Trong 02 ngày (12-13/9/2023), tại tỉnh Phú Yên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tham dự khóa học, có 120 đại biểu đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan của địa phương.

Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được coi là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của mỗi đất nước. Sự quan tâm, ủng hộ đối với vấn đề bình đẳng giới đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu thông qua việc các quốc gia đang nỗ lực triển khai Công ước CEDAW, các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và các cam kết quốc tế khác.
1c48a1fa9d2d4873113c.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc lớp Tập huấn
Phát biểu khai mạc lớp Tập huấn, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và đạt được sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với công tác bình đẳng giới, song bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong các lĩnh vực và giữa các vùng, miền trong cả nước. Đặc biệt, do tác động của kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thiên tai, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng những thay đổi về mặt nhân khẩu học cũng đang trở thành những thách thức trong việc thu hẹp khoảng cách giới ở Việt Nam.
Để góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm cập nhật thông tin, kiến thức về chính sách liên quan là cần thiết. Bên cạnh việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách; thông tin về các kết quả đạt được trong năm 2022 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bình đẳng giới thời gian tới đây, nội dung tập huấn sẽ đi sâu vào các chuyên đề: “Bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay”; “Pháp luật lao động và vấn đề bảo đảm bình đẳng giới”.
f7ba700c4cdb9985c0ca.jpg
Các đại biểu tham gia lớp Tập huấn
Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu tham gia nghiêm túc, đầy đủ trong thời gian dự tập huấn. Đồng thời, tích cực trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả cũng như các vấn đề còn khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các bộ ngành, địa phương để cùng bàn bạc, tìm ra giải pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Phú Yên trong việc thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đóng góp chung vào những thành tựu của quốc gia.

Xem