Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục An toàn lao động

08/09/2023

Ngày 08/9, Cục An toàn lao động đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục An toàn lao động (10/9/2003 – 10/9/2023). Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Lê Văn Thanh tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

01.08.09.23.JPGToàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đại diện các hội, đoàn thể và doanh nghiệp liên quan.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Lê Văn Thanh ghi nhận, qua các giai đoạn khác nhau, Cục An toàn lao động đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Bộ, đáp ứng nhiều yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước.
“Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Cục An toàn lao động đã chủ động nắm thuận lợi và thời cơ, bám sát thực tiễn phát triển của đất nước cũng như xu hướng quốc tế. Qua đó, củng cố, khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH nhấn mạnh.
02.08.09.23.jpgThứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đồng thời, Thứ trưởng cũng chia sẻ và đánh giá cao một số thành tựu mà Cục An toàn lao động đã thực hiện như: Hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Xây dựng tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý ATVSLĐ ngày càng tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động; Kiến nghị sửa đổi bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ.
Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh định hướng Cục An toàn lao động cần tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp: (1) Cục An toàn lao động tiếp tục đoàn kết, sáng tạo; (2) Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên môn cao, có bản lĩnh, tư duy đột phá; (3) Kịp thời tham mưu cho các cấp rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế về ATVSLĐ; (4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về công tác về ATVSLĐ; (5) Tiếp tục xã hội hóa để nhân dân được tham gia trong lĩnh vực ATVSLĐ; (6) Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nước phát triển để Việt Nam phát triển nhanh, hiện đại và hội nhập quốc tế sâu, rộng toàn diện hơn.
03.08.09.23.jpgCục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Báo cáo với Thứ trưởng, Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng cho biết, trong 20 năm qua, Cục An toàn lao động đã có nhiều đóng góp cải thiện điều kiện lao động, giảm tần suất tai nạn lao động và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động.
Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, Cục đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều chính sách, văn bản pháp luật theo tinh thần đổi mới, tạo bước đột phá trong việc đảm bảo công tác ATVSLĐ của quốc gia, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành khoảng 100 văn bản quy phạm pháp luật, với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, Cục An toàn lao động đã tham mưu Chính phủ lần đầu tiên ban hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, đưa Việt Nam thành một trong ba nước ASEAN ban hành sớm nhất.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Cục đã kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn.
Trong công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động đã không ngừng được đổi mới, nâng cao về chất lượng, đa dạng hóa về hình thức, mở rộng cả trong khu vực có hợp đồng lao động và khu vực không có hợp đồng lao động. Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm với mục đích tạo cao điểm các hoạt động truyền thông, thúc đẩy các chương trình hành động, cải thiện điều kiện lao động.
04.08.09.23.jpgThừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh tặng Bằng khen cho Cục An toàn Lao động.
Công tác tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng, gắn lý thuyết với thực hành, số người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gia tăng mạnh qua hàng năm, kể từ năm 2013, số lượt người huấn luyện đạt khoảng 10 triệu lượt người/năm.
Về công tác cải cách hành chính, năm 2018, Cục An toàn lao động đã tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ cắt giảm hơn 64% thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện và kiểm định kỹ thuật về ATVSLĐ; trình Bộ cắt giảm 62,5% nhóm sản phẩm hàng hóa trong thủ tục kiểm tra chất lượng nhập khẩu; tham mưu, đề xuất giảm 30% mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.
05.08.09.23.jpgCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.
Từ một số kết quả đáng chú ý nêu trên và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ, Cục An toàn lao động đã được nhận được nhiều hình thức khen thưởng, cụ thể: 04 lần được tặng Cờ Bộ LĐTBXH, 13 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, 02 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2008-2012 và 2018 – 2022); 04 cá nhân được tặng thưởng Huân Chương lao động Hạng Ba, …
Đặc biệt, trong dịp Kỷ niệm 20 năm ngày thành lâp Cục An toàn lao động, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng Bằng khen cho tập thể Cục An toàn Lao động. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 17 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ; tặng Kỷ niệm chương cho 31 cá nhân thuộc Cục An toàn Lao động và một số đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác ATVSLĐ.
Xem