Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại tỉnh Kon Tum

17/06/2023

 Ngày 16/6, UBND tỉnh Kom Tum đã ban hành Kế hoạch số 1842/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) trên địa bàn tỉnh.

thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-tai-kon-tum-082235.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) gồm: Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người có công; sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức xã hội đối với công tác Thương binh - Liệt sĩ gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của tỉnh; Chăm sóc người có công; chăm sóc và chỉnh trang các công trình ghi thờ cúng, ghi công liệt sĩ; Thăm và tặng quà người có công; Viếng nghĩa trang Liệt sĩ và Nhà bia ghi tên liệt sĩ; Tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ; Tuyên truyền và vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

UBND tỉnh Kom Tum giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các đơn vị có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công; tuyên truyền, biểu dương điển hình làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” và người có công tiêu biểu. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết (phối hợp với các địa phương lập danh sách đối tượng người có công, chuẩn bị quà tặng, cử cán bộ cùng tham dự…) để lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước; tổ chức thực hiện tốt phong trào “xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ”; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp theo quy định; tăng cường công tác chăm sóc người có công và chỉnh trang các công trình ghi tên liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (vào sáng 27 tháng 7 năm 2023).
Kế hoạch nhằm mục đích Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến người có công.
Thông qua các hoạt động kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, nhà nước và Nhân dân đối với người có công. 
Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác chăm sóc đối với những người có công với cách mạng và thân nhân của họ; đẩy mạnh phong trào thi đua “xã, phường làm tốt công tác Thương binh, Liệt sĩ”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng với Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho những người có công và thân nhân của họ
Xem