Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thái Nguyên phấn đấu giảm nghèo cho hơn 21.000 hộ trong giai đoạn 2022 -2025

27/04/2023

Là tỉnh trung du, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng nhiều năm qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn cao (hơn 6%). Để hỗ trợ người dân, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giảm nghèo hiệu quả, bền vững. 

Kết quả giảm nghèo vượt chỉ tiêu đề ra

Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên cho thấy, thời gian qua tỉnh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh được nâng cao, số hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh (từ 36.798 hộ cuối năm 2021 xuống còn 26.869 hộ cuối năm 2022), vượt kế hoạch tỉnh đề ra hơn 1%, trong đó nghèo giảm 5.971 hộ; cận nghèo giảm 12.245 hộ.
Để có được kết quả này, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, xóa nghèo đa chiều. Cụ thể, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở tỉnh chú trọng tới việc hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp người dân, đặc biệt là người nghèo nâng cao năng lực từ đó xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

giảm nghèo bền vững Thái Nguyên
Mô hình nuôi gà an toàn sinh học tại xã Hóa Trung giúp giảm nghèo hiệu quả. 

Có thể kể tới các mô hình giảm nghèo hiệu quả như: Mô hình sản xuất cống bê tông và kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình ông Phan Văn Huấn, thôn Bãi Hội (Bảo Cường, Định Hóa), cho thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi gà trang trại và kinh doanh thức ăn chăn nuôi của gia đình ông Vũ Văn Quang, xóm Bờ Suối, (Nam Hòa, Đồng Hỷ), cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm; mô hình chế biến lâm sản và kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình ông Vũ Đức Hoàn, xóm Thắng Lợi, (Tràng Xá, Võ Nhai), cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm đã trừ chi phí…
Đây đều là những mô hình làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho người nghèo hoặc mô hình do chính người nghèo vay vốn, làm kinh tế.
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết phát triển kinh tế là kênh để giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo. Ông Hà cho biết, bình quân hằng năm toàn tỉnh có gần 96.000 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Bình xét có gần 70.000 hộ đạt tiêu chí/năm. Để đạt được kết quả này là có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành trong triển khai, thực hiện Chương trình của tỉnh. Các cấp, ngành luôn bám sát thực tiễn để xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai thực hiện hỗ trợ tiền vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư và các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh phù hợp với từng khu vực dân cư.
"Nhờ đa dạng các hình thức hỗ trợ từ tăng cường khoa học kỹ thuật, cho vay vốn, tạo việc làm mà ngày càng có nhiều nông dân, trong đó có những nông dân nghèo được 'trao cần câu' để vươn lên làm kinh tế thoát nghèo", ông Hà nói.
Đặt mục tiêu xây dựng 60 mô hình giảm nghèo
Để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, từ giữa năm 2022 (ngày 30/6), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Mục tiêu của chương trình là giảm nghèo đa chiều, bền vững hạn chế phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu tiêu chí giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.
giảm nghèo thái nguyên

Mô hình gà mông của gia đình chị Triệu Thị Sen (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) thường xuyên có người đến tham quan, học tập.

Cụ thể, chương trình đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025 bình quân từ 1%/năm trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh bình quân 2%/năm, giảm 8/15 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể là giảm 21.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo (trong đó hộ nghèo là 13.200 hộ, hộ cận nghèo là 8.100 hộ) so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.
Phấn đấu hỗ trợ xây dựng, nhân rộng ít nhất 60 mô hình dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Ngoài ra chương trình cũng đặt mục tiêu như: Tập huấn cho 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo có kiến thức, kỹ năng lập đề án thực hiện chương trình, chính sách... phấn đấu tạo việc làm bền vững cho ít nhất là 1 lao động trong hộ nghèo...
Mới đây, ngày 31/3/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
UBND tỉnh giao Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định phê duyệt đối với dự án kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị do các sở ban ngành giao vốn triển khai thực hiện bằng nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 -2025.
Đồng thời giao chủ tịch UBND cấp huyện thành phố ký quyết định phê duyệt với các dự án phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị giao UBND cấp huyện triển khai thực hiện từng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Xem