Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sơn La chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho 1.920 người trong tháng 4

14/04/2023

Đây là số liệu do Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La báo cáo tại Báo cáo số 154/BC-SLĐTBXH về Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội Tháng 4, Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2023 tỉnh Sơn La.

IMG-2805.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, trong tháng 4/2023 Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La đã ban hành 73 Báo cáo, 228 Công văn, 618 Quyết định, 35 Tờ trình, 14 Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm, cải cách hành chính.

Về kết quả triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương khu vực doanh nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động, Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La cho biết, các hoạt động tư vấn về chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp,… tiếp tục được tăng cường. Kết quả trong tháng 4/2023 tư vấn 1.819 lượt người đạt 30% so với kế hoạch giao, phối hợp tham gia Ngày hội việc làm tại huyện Sông Mã với trên 2000 người lao động tham gia; Đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên Website và Fanpape Facebook cho 06 doanh nghiệp và 31 hồ sơ tìm việc thu hút 9.254 lượt người truy cập Website và 5.412 lượt người tiếp cận trang Facebook dịch vụ việc làm của Trung tâm.
Chương trình việc làm tháng 04/2023 đã chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho khoảng 1.920 người . Công tác xuất khẩu lao động được chú trọng triển khai thực hiện, đã kết nối thành công từ đầu năm đến ngày 13/4/2023 cho 79 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm đến 31/3/2023 là 53.047 triệu đồng với 912 dự án vay vốn tạo việc làm cho 950 lao động.
Tính đến tháng 4/2023, tổng số lao động đi làm việc ngoài tỉnh Sơn La năm 2023 là 72.482 lao động, trong đó: Số lao động chưa trở về địa phương 23.275 lao động, số lao động đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán năm 2023 là 49.205 lao động. Số lao động đi làm việc trong tỉnh (luân chuyển giữa các huyện, thành phố) tính đến thời điểm báo cáo là 688 lao động.
Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong tháng 4/2023, tỉnh đã tuyển sinh 48 học viên lái xe ô tô hạng C; số tốt nghiệp trong tháng là 101 học viên nâng số tốt nghiệp lũy kế 396 học viên.
Về công tác bảo trợ xã hội, tính đến nay, tổng số đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội là 40.798 người, cụ thể: tại cộng đồng có 40.593 người, tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội có 205 người. Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác.
Thời gian tới, Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023.
Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng dự thảo các văn bản của UBND tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thêm vào đó, tiếp tục thực hiện rà soát, nắm tình hình lao động; thông tin thị trường lao động; tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh và đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đào tạo cho lao động nông thôn. Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và nguời sử dụng lao động tại doanh nghiệp theo Chỉ thị số 05/CT-TTg.
Ngoài ra, Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La sẽ thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, giảm nghèo. Triển khai tập huấn các Chương trình: bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác xã hội; mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023; Xây dựng kế hoạch tháng hành động Người cao tuổi năm 2023.
Xem