Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐTBXH: Tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

15/03/2023

Với mục tiêu nâng cao hoạt động hỗ trợ người dân, đối tượng, doanh nghiệp và tổ chức trong tiếp cận thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, từ năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.molisa.gov.vn. 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ LĐTBXH có một số tính năng cơ bản, bao gồm: (1) Là địa chỉ duy nhất đối với toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ LĐTBXH; (2) Người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến của Bộ trên Cổng; (3) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đối tượng có thể đánh giá, phản ánh tới từng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; (4) Công khai, minh bạch, liên thông, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ LĐTBXH; (5) Hỗ trợ đăng nhập 1 lần (SSO - Single Sign On) đối với toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối với 6 dịch vụ công trực tuyến thuộc 6 lĩnh vực: Lao động việc làm; An toàn vệ sinh lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Lao động - Tiền lương; Giáo dục - Nghề nghiệp; Người có công.

Hiện nay, Cổng cung cấp 57 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 13 dịch vụ. Đến nay đã có gần 150.000 hồ sơ được xử lý trực tuyến và đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên các dịch vụ công luôn đạt trên 50% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ.
Cong-DVC.jpg
Giao diện Cổng DVC trực tuyến Bộ LĐTBXH
Để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan các lĩnh vực của Bộ, ngành LĐTBXH, người dân, doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐTBXH địa chỉ: https://dichvucong.molisa.gov.vn. Sau đó, thực hiện 03 bước:
Bước 1: Thực hiện đăng ký tài khoản
Bước 2: Đăng nhập tài khoản và tiến hành đăng ký các dịch vụ công.
Bước 3: Thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả
Để đăng ký tài khoản, doanh nghiệp click vào Nút ĐĂNG KÝ và thực hiện điền đầy đủ thông tin theo mẫu.
Để đăng nhập, doanh nghiệp click vào Nút ĐĂNG NHẬP. Sau khi đăng nhập, tại giao diện trang liên kết nhanh, doanh nghiệp chọn bằng cách Click vào danh sách đăng ký để lựa chọn dịch vụ công. Doanh nghiệp có thể thay đổi thông tin cho phù hợp. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp click để lưu lại các thông tin đã thay đổi và các dịch vụ công cần đăng ký. Thông tin dịch vụ công được doanh nghiệp đăng ký sẽ được gửi tới đơn vị cấp phép của dịch vụ công.
Để tra cứu dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện theo 03 cách.
Cách 1: Tại Trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến, click vào ô tìm kiếm Nhập từ khóa về dịch vụ công, chọn kết quả mình quan tâm.
Cách 2: Xác định danh mục dịch vụ công, chọn dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 hoặc Tất cả các dịch vụ công.
Cách 3: Chọn theo lĩnh vực dịch vụ công: An toàn vệ sinh lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Lao động - Tiền lương; Giáo dục - Nghề nghiệp; Người có công.
Xem