Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khẩn trương thu hồi công văn về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

06/03/2023

Ngày 06/3, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 795/LĐTBXH-VP yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp khẩn trương ban hành văn bản về việc thu hồi Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT ngày 31/12/2021 về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

daynghe-1661841681437919840428-8-0-347-542-crop-1661841697149636144798.jpg

Ảnh minh họa

 Cụ thể, ngày 21/02/2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có Kết luận kiểm tra số 15/KL-KTrVB đối với Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT ngày 31/12/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Về việc này, Lãnh đạo Bộ yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành ngay văn bản về việc thu hồi Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT ngày 31/12/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Đồng thời, yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 134/VP-TH ngày 02/3/2023 của Văn phòng Bộ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT.
Xem