Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

08/02/2023

Ngày 08/2, Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí toàn thể công chức, người lao động Thanh tra đang nỗ lực tổ chức phong trào thi đua năm 2023. Đây là đơn vị được Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn làm điểm để các công đoàn cơ sở thuộc Bộ rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội công đoàn thời gian tới. 

Đến dự Đại hội, về phía Công đoàn viên chức Việt Nam có ông Dương Viết Đoàn – Phó Ban Tổ chức, kiểm tra. Về phía Công đoàn Bộ có bà Hoàng Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ. Về phía Thanh tra Bộ có ông Nguyễn Tiến Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Thanh tra, Chánh Thanh tra; cùng các đồng trong BCH Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Bộ, các đồng chí đại diện BCH Công đoàn các đơn vị.
7c861d551404ce5a9715.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Với sự tham gia của 49 đại biểu chính thức, trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới, Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trước hết, Đại hội đã tập trung đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động công tác công đoàn của Thanh tra Bộ nhiệm kỳ vừa qua.
Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 5 năm tới (2023 - 2028) để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Thanh tra Bộ ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển của Thanh tra.
Theo đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra và Công đoàn Bộ, Công đoàn Thanh tra Bộ đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công đoàn về nội dung và phương thức hoạt động.
a6f6a275a824727a2b35.jpg
Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn; gắn liền phong trào “tự học tập, tự rèn luyện” với nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống của công đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn: hàng năm, tổ chức nghỉ mát tập trung cho toàn bộ gia đình công chức, người lao động trong đơn vị; tổ chức du xuân đầu năm cho toàn thể công chức, người lao động; tổ chức vui chơi tập trung cho các cháu là con của công chức, người lao động nhân dịp các Ngày Tết thiếu nhi, Tết Trung thu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn.
030c6e8864d9be87e7c8.jpg
 Ông Nguyễn Tiến Tùng - Bí thư Đảng ủy Thanh tra, Chánh Thanh tra phát biểu tại Đại hội
Bên cạnh đó, Công đoàn đã chỉ đạo đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tổ chức vận động công chức, người lao động thực hiện phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thiện nguyện và ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lụt; không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; thực hiện các tốt các nhiệm vụ Đảng ủy giao.
Tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Hoàng Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thanh tra Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
”Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của Đảng ủy và Lãnh đạo Thanh tra, cán bộ, đoàn viên công đoàn Thanh tra Bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ, nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị” – bà Hoàng Thị Thu Huyền khẳng định.
IMGL50hhh72.jpg
Các đại biểu thực hiện bầu trực tiếp Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023-2028
Theo bà Hoàng Thị Thu Huyền, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là thời kỳ đất nước nói chung, tổ chức công đoàn nói riêng đứng trước nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức; đây là thời kỳ đất nước ta sẽ tiến hành hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở một cấp cấp độ cao hơn so với thời gian trước, công đoàn cấp trên sẽ triển khai nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ và tổ chức công đoàn, đặc biệt là cụ thể hóa đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về ”Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Để phát huy vai trò của công đoàn Thanh tra trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCLĐ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bà Hoàng Thị Thu Huyền yêu cầu trong thời gian tới công đoàn Thanh tra Bộ cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCCVCLĐ; Nghiên cứu, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động công đoàn; Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động; Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CC và LĐ thông qua tổ chức đối thoại với lãnh đạo đơn vị, tham gia có hiệu quả vào các hội đồng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, bổ nhiệm....của đơn vị; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị có biện pháp giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch…Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các công đoàn bạn, phối hợp với Đoàn thanh niên Thanh tra để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
f60555975fc68598dcd7.jpg
Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ tặng hoa chức mừng Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 
Bà Hoàng Thị Thu Huyền tin tưởng rằng với thế mạnh và uy tín của đơn vị và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra với tâm huyết và nỗ lực của ban chấp hành khóa mới và toàn thể đoàn viên, CBCCVCLĐ, hoạt động công đoàn Thanh tra sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, đóng góp vào thành công chung của đơn vị và quan trọng hơn nữa đóng góp quá trình phát triển của Bộ, của ngành lao động thương binh và xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.
1177a458ad0977572e18.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội công đoàn Thanh tra Bộ
Thay mặt Đảng bộ Thanh tra, ông Nguyễn Tiến Tùng - Bí thư Đảng ủy Thanh tra, Chánh Thanh tra ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cống hiến của Công đoàn Thanh tra trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ông Nguyễn Tiến Tùng nhấn mạnh, thời gian tới Công đoàn Thanh tra Bộ cần phát huy những kết quả đã đạt được, coi trọng hơn nữa sự giữ gìn đoàn kết nội bộ và công tác chính trị tư tưởng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, Công đoàn Thanh tra Bộ cần tìm bước đột phá đề xuất với Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ để bàn bạc tổ chức thực hiện.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thực hiện bầu trực tiếp Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra 5 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn cấp trên và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. 

Xem